طب سوزنی شیراز | درمان دیسک شیراز

تأثیر شگفت انگیز طب سوزنی در درمان پارگی دیسک کمر بیمار محترم جناب آقای جابری - فیزیوتراپی و طب سوزنی سیناطب

جلوگیری از کپی کردن مطالب

تأثیر شگفت انگیز طب سوزنی در درمان پارگی دیسک کمر بیمار محترم جناب آقای جابری

فیلم زیر متعلق به جناب آقای جادر جابری است. ایشان چندین سال دچار بیماری پارگی دیسک کمر بودند تا جایی که پزشکان تشخیص عمل جراحی داده بودند ولی با چند جلسه فیزیوتراپی، لیزر درمانی و طب سوزنی بهبود یافته و خوشبختانه دیگر نیاز به عمل جراحی ندارند.