طب سوزنی شیراز | درمان دیسک شیراز

تمرینات سکته مغزی - فیزیوتراپی و طب سوزنی سیناطب

جلوگیری از کپی کردن مطالب

تمرینات سکته مغزی

تمرین یک

افرادی که دچار سکته مغزی شده اند حین راه رفتن نمی توانند به خوبی تعادل خود را حفظ کنند. این تمرین به تعادل بیش تر این بیماران کمک می کند. در این تمرین فرد دست خود را به واکر یا تکیه گاهی می گیرد و به حالت نیمه نشسته (اسکات) طبق فیلم به مدت 5 ثانیه مکث و سپس می ایستد.

 

 

تمرین دو

تمرین با مانع از پهلو جهت کنترل تعادل حین راه رفتن