طب سوزنی شیراز | درمان دیسک شیراز

آسیب رباط صلیبی – فیزیوتراپی و طب سوزنی سیناطب

آرشیو : آسیب رباط صلیبی

آسیب رباط صلیبی

رباط صلیبی از رباط های مهم زانو است که در بالا و پایین رفتن از پله و سطوح شیب دار نقش بسیار مهم و ثبات دهنده برای زانو دارد. آسیب رباط صلیبی معمولا با زمین خوردن و یا ضربه مستقیم به وجود می آید.

 

چه موقع پارگی رباط صلیبی نیاز به جراحی دارد؟

  • بی ثباتی در مفصل زانو و خالی شدن دائم زانو

  • ورزشکار حرفه ای بودن و قصد بازگشت مجدد به ورزش

  • جواب ندادن درمان های غیرجراحی مانند فیزیوتراپی، لیزردرمانی، مگنت تراپی