طب سوزنی شیراز | درمان دیسک شیراز

در رفتگی – فیزیوتراپی و طب سوزنی سیناطب

آرشیو : در رفتگی

در رفتگی شانه یا آرنج

مفصل شانه به دلیل آزادی حرکت مستعد دررفتگی است. علل دررفتگی مفصل شانه:

– ضعف شدید عضلات ثبات دهنده ی شانه

– زمین خوردن یا ضربه ی مستقیم

– کشیدگی و فشار زیاد به مفصل شانه

– فلج عضلات شانه (مثلا در سکته مغزی)

از دیگر مفاصل اندام فوقانی که در رفتگی آن شایع است آرنج است. در رفتگی آرنج بیشتر در کودکان زیر 4 سال به دلیل ضعف رباط ها و کشیدن دست کودکان اتفاق می افتد.

 مفصلی که دچار دررفتگی شده است باید پس از جاندازی توسط متخصص فیزیوتراپیست معاینه شود و در صورت لزوم و احتمال دررفتگی مجدد باید تحت درمان قرار گیرد.