طب سوزنی شیراز | درمان دیسک شیراز

درد و ورم ناشی از جراحی سرطان سینه – فیزیوتراپی و طب سوزنی سیناطب

آرشیو : درد و ورم ناشی از جراحی سرطان سینه

جراحی سرطان سینه

به دنبال انجام جراحی سینه در جهت برداشتن توده ( بسته به سایز توده وسینه ممکن است قسمتی از سینه و یا کل آن برداشته شود) درد و ورم در ناحیه اندام فقانی به وجود می آید که بسیار آزار دهنده است و مانع فعالیت های دست می شود.

لذا بایستی با استفاده از تکنیک های مختلف تخصصی مانند ماساژهای مخصوص، بانداژ و آموزش تمرینات مرتبط به کاهش و کنترل تورم و درد کمک کرد.