طب سوزنی شیراز | درمان دیسک شیراز

درد و ورم ناشی از جراحی سرطان سینه – فیزیوتراپی و طب سوزنی سیناطب

آرشیو : درد و ورم ناشی از جراحی سرطان سینه

جراحی سرطان سینه

به دنبال انجام جراحی سینه در جهت برداشتن توده ( بسته به سایز توده وسینه ممکن است قسمتی از سینه و یا کل آن برداشته شود) درد و ورم در ناحیه اندام فوقانی به وجود می آید که بسیار آزار دهنده است ومانع فعالیت های دست می شود.

لذا بایستی با استفاده از تکنیک های مختلف تخصصی مانند ماساژهای مخصوص، بانداژ و آموزش تمرینات مرتبط به کاهش و کنترل تورم و درد کمک کرد.