Category Archives: آموزشی و سرگرمی

کار خوبه خدا درست کنه

به کودکانمان عادات غذایی مناسب را بیاموزیم

 

عادت های اشتباه را برای سلامت ستون فقرات را ترک کنید

اگر عادت دارید قوز کنید حتما این تمرینات را انجام دهید

حرکت اصلاحی خمیدگی پشت

تمرین مناسب برای زانوی پرانتزی

خوابیدن روی شکم

برای دیدن ویدئو آموزشی خوابیدن روی شکم اینجا کلیک کنید. کلینیک سیناطب

ویدئو آموزشی خوابیدن روی پهلو

برای دیدن ویدئو آموزشی در مورد خوابیدن روی پهلو  اینجا کلیک کنید. کلینیک سیناطب

قرص ویتامین دی

ویدئو آموزشی نکاتی در مورد قرص ویتامین دی