دکتر محمدرضا سلیمی فرد

مدیریت کلینیک
Brief info

دارای گواهی دوره های:

- توانبخشی تخصصی ستون فقرات
- توانبخشی در ضایعات مفصل مچ پا
- ارزیابی و تشخیص اختلالات حرکتی ستون فقرات کمری براساس مدل MSI
- مبیلیزیشن در مفاصل اندام ها
- درمان های پزشکی و توانبخشی در ضایعات نخاعی
- مبانی طب سوزنی و طب سوزن خشک پیشرفته
- مبیلیزیشن ستون فقرات
- توانبخشی پیچ خوردگی مچ پا
- پلاسمای غنی از پلاکت (PRP) و سایر محصولات پلاکتی
- حرکات ورزشی طب چینی در اختلالات اسکلتی- عضلانی
- درمان و توانبخشی در سکته مغزی
- طب سالمندی
- درمان های دارویی و غیر دارویی در کنترل درد
- ارزیابی و درمان مشکلات شانه

ارتباط با مدیریت