رنگ بندی و میزان زخامت باکس و سایز نوشته باکس و … از همین صفحه یعنی Service Box قابل تغییر است

 

 

[WPSM_SERVICEBOX id=2038]