ساییدگی استخوان شصت

ساییدگی استخوان شصت

انگشت شصت مهمترین انگشت می باشد که به دلیل عملی که انجام می دهد فرد توانایی انجام بسیاری از مهارت ها و حرکات را پیدا می کند. 70 درصد از کارهای دست با وجود شصت امکان پذیر است، بنابراین حرکت زیاد و فعالیت بیش از حد شصت باعث...
ادامه مطلب