ای ال اس (ALS)

ای ال اس (ALS) یا اسکلروز جانبی آمیوتروفیک یک بیماری عصبی – عضلانی پیشرونده است که مغز و نخاع را تحت تاثیر قرار می‌دهد. ALS باعث از دست دادن کنترل ارادی عضلات می‌شود که با گذشت زمان بدتر می‌شود. این عارضه بر حرکاتی مانند صحبت کردن، بلعیدن و راه رفتن تاثیر می‌گذارد.

ای ال اس (ALS)

ای ال اس (ALS)

    بیماری ای ال اس چیست؟   یکی از شایعترین بیماری های نورون های حرکتی ای ال اس یا اسکلروز جانبی آمیوتروفیک است نورون ها یا اعصاب که تغذیه نمی شوند به تدریج نابود می شوند. ای ال اس یک بیماری تخریبی و پیشرونده است که هم اعصاب مرکزی و هم محیطی را درگیر می کند. گاهی ناتوانی حرکتی…

ادامه مطلب