اسپاسم عضلانی

اسپاسم عضلانی یا گرفتگی عضلات یک حرکت ناگهانی و غیرارادی در یک یا چند عضله است. اغلب می‌تواند بسیار دردناک باشد و می‌تواند از چند ثانیه تا اسپاسم مداوم به عنوان یک مکانیسم محافظتی یا شرایط پزشکی ادامه داشته باشد. اسپاسم عضلانی اغلب در نتیجه استرس، ورزش یا کم آبی بدن رخ می‌دهد.

اسپاسم عضلانی

اسپاسم عضلانی

با اسپاسم عضلانی کمر چکار کنیم؟   اگرچه گرفتگی عضلانی ممکن است در هر عضله از بدن رخ دهد، ولی شایع ترین نوع گرفتگی عضلانی مربوط به کمر است. اسپاسم عضلانی یا گرفتگی عضلات، یکی از مکانیزم های واکنش طبیعی و دفاعی بدن است. اسپاسم عضلانی به معنای انقباض غیر ارادی فیبرهای عضلانی می باشد که منجر به ناتوانی در…

ادامه مطلب