پارگی عصب دست

اعصاب بافت های ظریفی هستند. آنها به راحتی به علت تحت فشار قرار گرفتن، کشیده شدن یا پاره شدن آسیب میبینند. اعصاب حس لمس و درد را از اندام ها به مغز میبرد و دستورات لازم برای حرکت اندام ها را از مغز به آنها میرسند. با آسیب دیدن عصب ممکن است حس یا حرکت یا هردو آنها در اندام دچار اختلال شود.

پارگی عصب

عصب ها، بافت های ظریفی هستند که با تحت فشار قرار گرفتن دچار کشیدگی و گاهی پارگی می شوند. از آنجایی که دست یک عضو بسیار متحرک در بدن است و انجام بسیاری از حرکات همچون نوشتن، غذا خوردن و پوشیدن لباس توسط دست انجام می شود در صورت آسیب دیدن، درمان سریعِ آن از اهمیت زیادی برخوردار است. بسیاری…

ادامه مطلب