نوروپاتی دیابت

نوروپاتی (بیماری اعصاب محیطی) به معنای بروز اختلال در کارکرد اعصاب محیطی بدن است. انتقال دوجانبه پیام‏‌های عصبی بین مغز یا نخاع و سایر اندام‌‏های مختلف بدن از طریق اعصاب محیطی انجام می‌شود.

دیابت یک بیماری خاموش

دیابت یک بیماری خاموش

    با قندخون بالا عصب های بدن دچار اختلال عملکرد می شود و باعث ایجاد بیماری به نام نوروپاتی می شود. نوروپاتی می تواند در قسمت های مختلف بدن بروز کند اما شایع ترین قسمت درگیری، انتهای اندام های دست و پا می باشد که اصطلاحاً به این نوع درگیری عصب ها دستکش – جوراب گفته می شود. نوروپاتی…

ادامه مطلب