برچسب: لیزخوردگی مهره،کمر درد

دلایل جابه جایی مهره کمر چیست (اسپوندیلولیستزیس یا لغزش مهره)

دلایل جابه جایی مهره کمر چیست (اسپوندیلولیستزیس یا لغزش مهره)

اسپوندیلولیستزیس به چه معنی است؟   لیزخوردگی مهره کمر که به آن اسپوندیلوزیس می گویند به معنی سرخوردن یک مهره روی مهره زیرین است. لیزخوردگی مهره درجات مختلفی دارد: درجه 1: این نوع لیز خوردگی خفیف می باشد و در صورت نداشتن درد، نیاز به درمان ضروری نیست. درجه 2: شدت لیزخوردگی در این نوع، متوسط است و حتماً نیاز…

ادامه مطلب