برچسب: مورمورشدن پا

تنگی کانال نخاعی

تنگی کانال نخاعی

دلایل ایجاد: سابقه ی داشتن بیرون زدگی دیسک کمر ایستادن ها بیش از حد در طولانی مدت ساییدگی شدید مهره ها کار کردن های زیاد و تکراری بدون استراحت مثلا  در افراد وسواسی علائم: درد با ایستادن و نشستن بیشتر می شود درد با راه رفتن بهتر می شود (مگر در مواقع بسیار شدید که در راه رفتن هم بیمار…

ادامه مطلب