برچسب: هفت علامت که ممکن است پس از ضربه به سر نیاز به رفتن به اورژانس باشد

آسیب یا ضربه مغزی (Head Injury)

آسیب یا ضربه مغزی (Head Injury)

به هر دلیلی سلولهای مغزی آسیب ببینند اندامهایی از بدن که توسط آن سلولی کنترل می شوند دچار مشکل می شوند.کنترل و هدایت هر نیمه ی بدن به عهده نیمکره ی مغزی سمت مقابل است مثلاً اگر نیمکره سمت راست مغز دچار صدمه شود نیمه چپ دچار مشکلات حسی و حرکتی می شود اگر آسیب به مغز زیر سن 3…

ادامه مطلب