برچسب: شکستگی آرنج

شکستگی دست

شکستگی دست

شکستگی های اندام فوقانی   شکستگی ناحیه شانه، آرنج، مچ دست و انگشت بسته به شدت و نوع شکستگی درمان های مختلفی دارد. در شکستگی شانه معمولاً از گچ استفاده نمی شود. اگر شکستگی جا به جایی نداشته باشد از آویز گردنی به مدت 2 تا 3 هفته جهت جوش خوردن استخوان استفاده می شود و اگر شکستگی همراه با…

ادامه مطلب