برچسب: لیزردرمانی با لیزر پرتوان در شیراز

سوپر لیزر پرتوان

سوپر لیزر پرتوان

با استفاده از لیزردرمانی ترمیم سلول ها پس از تخریب، ترمیم و رشد آکسون عصب تخریب شده و ترشح آنزیم های کمک کننده به متابولیسم صورت می گیرد امواج لیزر از دیرباز در مصارف پزشکی مورد استفاده قرار گرفته است.امروزه انواع متفاوتی از این امواج در دستگاه های مختلف تولید می شود که بر اساس نوع، خواص و تاثیرات آن…

ادامه مطلب