لایت تراپی

استفاده از نور در جهت اهداف درمانی می باشد که باعث ایجاد آرامش در فرد شده و مشکل بیمار را التیام می بخشد.

موارد استفاده:

  • درد کمر و گردن

  •  ساییدگی مفاصل

  •  خشکی شانه و زانو

  • ترمیم آسیب های بعد از عمل جراحی

  • فلج عصب صورت