طب سوزنی شیراز | درمان دیسک شیراز

بی حسی و مورمور سر انگشتان – فیزیوتراپی و طب سوزنی سیناطب

آرشیو : بی حسی و مورمور سر انگشتان

بی حسی و مور مور شدن دست

کرختی و بی حسی انگشتان می تواند به دلایل مختلفی بروز کند. یکی از علل آن فشار روی اعصابی است که از گردن خارج می شوند. شکستگی های اندام فوقانی، ضربه به بازو و گردن، در رفتگی آرنج و شانه از علل دیگر مورمور و بی حسی انگشتان دست است. که بسته به علت آن باید بررسی و درمان شود.