طب سوزنی شیراز | درمان دیسک شیراز

تنگی کانال مچ دست – فیزیوتراپی و طب سوزنی سیناطب

آرشیو : تنگی کانال مچ دست

تنگی کانال عصب دست

قسمت جلوی مچ دست محل عبور تاندون ها و اعصاب است. با کار کردن های زیاد، حرکات تکراری با مچ دست، حمل اشیاء سنگین و انجام کارهای ظریف مانند نوشتن، بافتنی، تایپ با کیبورد کامپیوتر و … ، بارداری و سابقه شکستگی دست عناصر عبور کننده از جلوی مچ دست ضخیم شده و دچار چسبندگی می شوند و با گذشت زمان باعث فشار روی عصب و عملکرد نادرست عصب می شود. نشانه های تنگی کانال عصب مچ دست:

– مورمور و گزگز سر انگشتان

– بی حسی دست و انگشتان

– آب شدن ماهیچه جلوی شست دست

– افتادن اشیاء از دست

در صورت عدم درمان این اختلال پیشرونده بوده و مشکل فرد بیشتر می شود.

در صورت انجام فیزیوتراپی و لیزردرمانی به موقع عملکرد عصب بهتر شده و فرد نیاز به جراحی پیدا نمی کند. اما در صورت عدم درمان فیزیوتراپی به موقع فرد نیاز به جراحی پیدا کرده و پس از جراحی در صورت رعایت نکردن فرد و انجام دوباره ی کارهایی که باعث ایجاد این اختلال شده است، مجددا این اختلال بازمی گردد.