طب سوزنی شیراز | درمان دیسک شیراز

کشیدگی رباط – فیزیوتراپی و طب سوزنی سیناطب

آرشیو : کشیدگی رباط

کشیدگی رباط

رباط ها به منزله ی یک طناب، استخوان ها را در محل مفصل به هم متصل می کنند و مانع از هم گسستن و به هم خوردن نظم قرارگیری اجزاء مفصل می شوند.

در صورت ضربه یا حرکت شدید در یک مفصل رباط دچار کشیدگی یا پارگی می شود. در این صورت ثبات مفصل به خطر افتاده و مفصل دچار شلی و لقی می شد و به دنبال آن ساییدگی زودرس به وجود می آید.

علائم آسیب رباط بسته به شدت آسیب متفاوت است. از جمله علائم پارگی رباط: درد، ورم،بین ثباتی مفصل و گاهی بدون درد است.