طب سوزنی شیراز | درمان دیسک شیراز

پارگی تاندون دست – فیزیوتراپی و طب سوزنی سیناطب

آرشیو : پارگی تاندون دست

پارگی تاندون های دست

پارگی تاندون معمولا در اثر برخورد با اجسام برنده مانند چاقو و شیشه و یا افرادی که مدت طولانی از کورتون استفاده کرده اند، اتفاق می افتد.

در صورتیکه پارگی کامل نباشد ترمیم توسط تکنیک های فیزیوتراپی مانند سوپر لیزر ایجاد می شود اما در صورت پارگی کامل باید جراحی انجام گیرد و پس از جراحی فرد تحت درمان فیزیوتراپی برای بازگرداندن فعالیت عضلات و تاندون ها قرار گیرد.