درمان دیسک

درمان دیسک شیراز

دیسک چیست؟   بین مهره های ستون فقرات، دیسک به صورت کیسه هایی از مایع وجود دارد که باعث حرکت راحت ستون فقرات در خم و راست شدن می شود. هم چنین باعث جلوگیری از ضربه به مهره های ستون فقرات می شود. هنگام بلند کردن اجسام سنگین...
ادامه مطلب