طب سوزنی شیراز | درمان دیسک شیراز

سنگینی و گرفتگی بین دو کتف – فیزیوتراپی و طب سوزنی سیناطب

آرشیو : سنگینی و گرفتگی بین دو کتف

گرفتگی عضلات پشت کتف و قفسه سینه

احساس درد و سنگینی پشت دو کتف در برخی اوقات به علت فعالیت بیش از حد عضلات یا طولانی ماندن در یک وضعیت ایجاد می شود. این حالت بیشتر در خانم های خانه دار، کارمندان پشت میز نشین ،آرایشگران و ورزشکاران دیده می شود.

به هم خوردن قوس ستون فقرات، دور شدن دو کتف، گرد شدن شانه ها، افتادگی شانه ها و کوتاهی و ضعف عضلات اطراف گردن می تواند از علل ایجاد سنگینی و درد کتف ها و عضلات قفسه سینه باشد.