آسیب نخاع

آسیب نخاعی، آسیبی است که به هر قسمت از نخاع یا اعصاب در انتهای کانال نخاع (cauda equina) وارد شود و اغلب باعث تغییرات دائمی در قدرت ، احساس و سایر عملکردهای بدن در زیر محل آسیب می شود. اگر اخیرا آسیب نخاعی را تجربه کرده اید ، به نظر می رسد همه جنبه های زندگی شما تحت تأثیر قرار گرفته است.

از آسیب نخاعی چه می دانید

از آسیب نخاعی چه می دانید

امروزه میزان آسیبهای نخاعی در حال افزایش چشمگیری است. نخاع مانند یک طناب از ناحیه پشت گردن تا مهره ی دوم کمری کشیده شده و به نوعی ارتباط بین مغز و اندامهای بدن را برقرار میسازد. ضمناً بسیاری از واکنش های حیاتی (رفلکس ها) که برای بقای ما لازم هستند از طریق نخاع تأمین میشوند. این طناب حیاتی از سوراخ…

ادامه مطلب