طب سوزنی شیراز | درمان دیسک شیراز

گردی شانه – فیزیوتراپی و طب سوزنی سیناطب

آرشیو : گردی شانه

گردی شانه

طی فعالیت هایی که در طول روز انجام می دهیم گاهی به مدت طولانی سر را پایین انداخته و شانه ها را به جلو می اندازیم. در این

حالت عضلات و بافت های ناحیه جلویی قفسه سینه و شانه ها در طول زمان کوتاه شده و بالعکس عضلات پشت قفسه سینه ضعیف و

کشیده می شوند، کتف ها از هم فاصله گرفته  در این حالت شانه ها به جلو آمده که به این حالت شانه ی گرد شده می گویند.

  با گذشت زمان درد و خستگی در ناحیه پشت کتف و قفسه سینه ایجاد می شود. شانه گرد

شده باعث ایجاد کوژپشتی و فشار تدریجی روی ریشه های عصبی گردنی و دیسک های بین مهره ای می شود.

این حالت بیشتر در کارمندان که دائم سر را پایین می اندازند، بچه هایی که سر را طولانی برای بازی های موبایل پایین می گیرند ایجاد می شود. آزاد سازی مهره ها و بافت های کوتاه شد و آموزش تمرینات مناسب توسط متخصص فیزیوتراپیست جهت درمان این عارضه ضروری است.