طب سوزنی شیراز | درمان دیسک شیراز

لیزخوردگی مهره – فیزیوتراپی و طب سوزنی سیناطب

آرشیو : لیزخوردگی مهره

دلایل جابه جایی مهره کمر چیست (اسپوندیلولیستزیس یا لغزش مهره)

  • دلایل ایجاد:

  • ضربه شدید و یا تصادف

  • افزایش قوس کمر

  • ایستادن طولانی مدت

  • علائم:

  • تیر کشیدن درد به پاها

  • درد وسط گودی کمر

  • درد با خم شدن، نشستن و راه رفتن ایجاد می شود

  • با دراز کشیدن درد بهتر می شود

  • بی حسی پاها