فلج بلز

فلج بلز (Bell’s Palsy) از عارضه هایی است که به صورت ناگهانی اتفاق افتاده و ناحیه صورت را درگیر می کند. این عارضه موجب ضعف موقت و افتادگی عضلات صورت شده و به طور معمول در یک سمت صورت ایجاد می شود. در این شرایط یک سمت چهره فرد رو به پایین افتاده و آویزان می شود و ممکن است در بسیاری از حرکات صورت از جمله لبخند زدن، باز و بسته کردن چشم، اخم کردن و…. اختلال ایجاد شود.

فلج بلز (Bell’s palsy)

فلج بلز (Bell’s palsy)

فلج بلز چیست؟   فلج بلز در اثر آسیب به عصب صورتی (عصب فاشیال) که عصب هفتم مغزی است، ایجاد می شود. در این بیماری عضلات صورت، به صورت ناقص یا کامل فلج می شوند. گاهی اوقات فرد در این بیماری نمی تواند چشم خود را ببندد یا توانایی بالا بردن ابروها را ندارد، هنگام لبخند زدن گوشه ی لب…

ادامه مطلب