طب سوزنی شیراز | درمان دیسک شیراز

فلج ارب – فیزیوتراپی و طب سوزنی سیناطب

آرشیو : فلج ارب

فلج ارب

گاهی اوقات در اثر کشیده شدن ناحیه شانه در زمان تولد و یا صدمات و کشش های شدید ناحیه زیر بغل، شبکه ی عصبی که از ناحیه شانه و زیر بغل عبور می کند دچار کشیدگی شدید می شود که فرد قادر به حرکت عادی اندام فوقانی

نمی باشد و در مواقع شدیدتر قادر به حرکت دست نمی باشد.

جهت درمان این عارضه باید بر اساس زمان و شدت آسیب نوع درمان مشخص و انجام شود.