طب سوزنی شیراز | درمان دیسک شیراز

رماتیسم – فیزیوتراپی و طب سوزنی سیناطب

آرشیو : رماتیسم

رماتیسم مفصلی

رماتیسم مفصلی امروزه بسیاری از افراد را درگیر کرده است. علائم رماتیسم درد و تورم در مفصل است و در مراحل پیشرفته این بیماری تخریب و تغییر شکل مفصل هم ایجاد می شود.

بیماری رماتیسم مفصلی در اغلب اوقات زمینه ی وراثتی داشته و متاسفانه هنوز درمان قطعی برای این بیماری وجود ندارد. در حال حاضر درمان مصرف دارو جهت کنترل رماتیسم و در کنار آن درمان های فیزیوتراپی ضروری است. مداخلات فیزیوتراپی شامل استفاده از دستگاه های توانبخشی جهت کاهش درد و التهاب، آموزش تمرینات مخصوص جهت پیشگیری از تغییر شکل مفاصل و خشکی آن، استفاده از آتل های مخصوص در موارد پیشرفته است.

هرچقدر سن ابتلا به این بیماری کمتر باشد شدت بیماری بیشتر بوده و طول دوره های درمان طولانی تر خواهد بود.