طب سوزنی شیراز | درمان دیسک شیراز

نرمی غضروف – فیزیوتراپی و طب سوزنی سیناطب

آرشیو : نرمی غضروف

نرمی غضروف

نرمی غضروف عامل بسیاری از دردهای ناحیه جلو زانو و یا پشت استخوان کشکک می باشد.بالا و پایین رفتن زیاد از پله، حرکان اسکات در درجات بیش از 40 ، نشستن طولانی روی دو زانو و یا بلند شدن زیاد از روی زمین، اختلاف طول دو اندام تحتانی، انحراف کشکک به دلیل کوتاهی بافت های خارج زانو و ران می تواند باعث افزایش فشار روی مفصل کشککی- رانی شده و غضروف مربوطه را نرم ومتخلخل کند طوریکه اگر درمان مناسب صورت نگیرد به طور کامل غضروف از بین رفته و باعث ایجاد ساییدگی می گردد.

علت نرمی غضروف بایستی مشخص شود و در نحوه ی حرکات و رفتار حرکتی اصلاح صورت گیرد و سپس توسط درمانی مناسب شامل طب سوزن خشک، فیزیوتراپی تخصصی آسیب غضروف را به حداقل رساند.