مشکل تعادلی

مشکل تعادلی

  اختلال تعادلی چیست؟   اختلال در تعادل مشکلی است که فرد نمی تواند وضعیت خود را در حالات مختلف حفظ کند. بطور مثال حین راه رفتن نوسان دارد و ناآرام است و تعادل خود را از دست می دهد یا در مواقع شدیدتر این اتفاق حین نشستن...
ادامه مطلب