اسپاسم عضلانی

اسپاسم عضلانی یا گرفتگی عضلات یک حرکت ناگهانی و غیرارادی در یک یا چند عضله است. اغلب می‌تواند بسیار دردناک باشد و می‌تواند از چند ثانیه تا اسپاسم مداوم به عنوان یک مکانیسم محافظتی یا شرایط پزشکی ادامه داشته باشد. اسپاسم عضلانی اغلب در نتیجه استرس، ورزش یا کم آبی بدن رخ می‌دهد.

اسپاسم عضلانی گردن

اسپاسم عضلانی گردن بسیار شایع است و به دلیل اینکه گردن متحرک ترین بخش ستون فقرات است، به همین دلیل مستعد اسپاسم می باشد. نشانه های اسپاسم گردن چیست؟ درد در ناحیه ی گردن به صورت تقریبا دائم درد با حرکات خم کردن گردن بیشتر می شود احساس سنگینی سفتی ماهیچه ها چرا به اسپاسم گردن مبتلا می شویم؟ ایستادن…

ادامه مطلب