طرف قرارداد بیمه ها

جهت استفاده ی مراجعین از بیمه ی درمانی خود کلینیک تخصصی سیناطب با بیمه های زیر طرف قرارداد می باشد:     تامین اجتماعی خدمات درمانی جانبازان خانواده شهدا طلایی آموزش و پرورش بازنشستگی آتیه سازان حافظ بانک صادرات بانک...
ادامه مطلب