طب سوزنی شیراز | درمان دیسک شیراز

بایگانی‌های هزینه درمان - فیزیوتراپی و طب سوزنی سیناطب

جلوگیری از کپی کردن مطالب

آرشیو : هزینه درمان

هزینه درمان

هزینه ی درمان در کلینیک تخصصی سیناطب مطابق با تعرفه ی بخش خصوصی نظام پزشکی می باشد.

 

 

فیزیوتراپی:

هزینه ی هر جلسه فیزیوتراپی برای مراجعین با بیمه ی آموزش و پرورش، بازنشستگی آتیه سازان حافظ، جانبازان، بانک های صادرات، کشاورزی، تجارت، سپه و ملت در کلینیک تخصصی سیناطب رایگان می باشد.

برای مراجعین با بیمه های خدمات درمانی و تامین اجتماعی که بیمه ی تکمیلی ندارند هر جلسه برای هر ناحیه از بدن بین  27000 تا 5600 تومان متغیر (بسته به مشکل بیمار) و برای دو ناحیه از بدن بین 53000 تا 82000 تومان است.

بیمه نیرومسلح عادی هر جلسه برای یک ناحیه از بدن بین  24000 تا 53000 تومان و دو ناحیه بین 47000 تا 76000 تومان می باشد.

برای مراجعین بدون بیمه و آزاد برای یک ناحیه از بدن 40000 تا 68000 تومان و دو ناحیه از بدن بین 77000 تا 106000 تومان است.

لیزردرمانی:

لیزر کم توان برای مراجعین با بیمه ی آموزش و پرورش، بازنشستگی آتیه سازان حافظ، جانبازان، بانک های صادرات، کشاورزی، تجارت، سپه و ملت در کلینیک تخصصی سیناطب رایگان می باشد.

برای مراجعین با بیمه های خدمات درمانی و تامین اجتماعی و نیروهای مسلح یا بیماران بدون بیمه و آزاد لیزرکم توان هر جلسه 23000 تومان می باشد.

 

 

سوپر لیزر پرتوان:

تعرفه سوپر لیزر پرتوان برای کلیه ی بیمه ها هر جلسه 89000 تومان است.

 

مگنت درمانی(مغناطیس درمانی):

 هزینه برای هر جلسه مگنت درمانی 67000 تومان است.

 

 

طب سوزنی و سوزن خشک:

طب سوزنی با تحریک هر جلسه 67000 تومان است.

 

 

شاک ویو تراپی:

هزینه برای هر جلسه 99600 تومان است.

ماساژ درمانی و میگانوتراپی:

هزینه برای  20 دقیقه تا 40 دقیقه 29000 تومان می باشد.

 

 

تیپنگ:

تکنیک تیپینگ هر جلسه 49000 می باشد.

 

 

تکنیک تخصصی با دست:

هزینه تکنیک دستی برای هر جلسه 29000 تومان می باشد.

 

 

دستگاه CPM :

هزینه برای هر جلسه 23000  تومان می باشد.