طب سوزنی شیراز | درمان دیسک شیراز

هزینه درمان – فیزیوتراپی و طب سوزنی سیناطب

آرشیو : هزینه درمان

هزینه درمان

هزینه ی درمان در کلینیک تخصصی سیناطب مطابق با تعرفه ی بخش خصوصی نظام پزشکی می باشد.

فیزیوتراپی:

هزینه ی هر جلسه فیزیوتراپی (شامل خدمات الکتروتراپی، سرما و یا گرما درمانی، ورزش درمانی، لایت تراپی، اولتراسوند، ویبرشین ، ماساژ درمانی و برخی تکنیک های تخصصی با دست) برای مراجعین با بیمه ی آموزش و پرورش، بازنشستگی آتیه سازان حافظ، جانبازان، بانک های صادرات، کشاورزی، تجارت، سپه و ملت در کلینیک تخصصی سیناطب رایگان می باشد. برای مراجعین با بیمه های خدمات درمانی و تامین اجتماعی که بیمه ی تکمیلی ندارند هر جلسه برای هر ناحیه از بدن 24700 تومان و برای دو ناحیه از بدن 49400تومان است. بیمه نیرومسلح عادی هر جلسه برای یک ناحیه از بدن 21500 تومان و دو ناحیه 43000 تومان می باشد. برای مراجعین بدون بیمه و آزاد برای یک ناحیه از بدن 35700 تومان و دو ناحیه از بدن 71400 تومان است.

لیزردرمانی:

لیزردرمانی برای مراجعین با بیمه ی آموزش و پرورش، بازنشستگی آتیه سازان حافظ، جانبازان، بانک های صادرات، کشاورزی، تجارت، سپه و ملت در کلینیک تخصصی سیناطب رایگان می باشد. . برای مراجعین با بیمه های خدمات درمانی و تامین اجتماعی و نیروهای مسلح یا بیماران بدون بیمه و آزاد لیزردرمانی هر جلسه 21000 تومان  و سوپر لیزر پرتوان برای کلیه ی بیمه ها هر جلسه 84000 تومان است.

مگنت درمانی(مغناطیس درمانی):

 هر جلسه 63000 تومان است.

طب سوزنی و سوزن خشک:

طب سوزنی با تحریک برای یک ناحیه از بدن هر جلسه 31500 و دو ناحیه 63000 تومان است.

شاک ویو:

برای هر جلسه 94000تومان است.

ماساژ درمانی و میگانوتراپی:

 20 دقیقه تا 40 دقیقه 18000 تومان می باشد.

تیپنگ:

برای یک ناحیه از بدن یک جلسه 46200 تومان و برای دو ناحیه از بدن 92400 می باشد.

تکنیک تخصصی با دست:

برای هر جلسه 27300 تومان می باشد.