طب سوزنی شیراز | درمان دیسک شیراز

تورم – فیزیوتراپی و طب سوزنی سیناطب
360 ?±U†?¯
منو یک
منو دو
منو سه
منو پنج
منو شش
photoshop

Tag Archives: تورم

تیپینگ

این تکنیک استفاده از نوارچسب های مخصوص است که انتخاب نوع آن، میزان کشش، روش انجام آن توسط متخصص فیزیوتراپیست صورت می گیرد. این نوار چسب ها هیچ گونه حساسیتی برای فرد ایجاد نمی کند.

موارد استفاده:

  •  پیچ خوردگی پا

  • آسیب رباط

  • التهاب عضو

  • آسیب های ورزشی

  • ضربه به عضو

  • تورم