برچسب: دیسک گردن

کششی

کششی

دستگاه تخصصی کشش با کشیدن ستون فقرات فشار را از روی دیسک برداشته و نوعی درمان غیرجراحی دیسک کمر و گردن است. موارد استفاده: بیرون زدگی دیسک کمر دیسک گردن گرفتگی ماهیچه های اطراف ستون فقرات سردردهای تنشنی احساس سنگینی در سر و گردن    

ادامه مطلب