فیزیوتراپی

تعویض مفصل ران

عمل جراحی تعویض مفصل ران به چند صورت انجام می گیرد: - تعویض کامل مفصل: حفره لگن و سر استخوان برداشته می شود و توسط پروتز جایگزین می گردد. - تعویض نیمه مفصل: فقط سر استخوان ران عوض می شود. - تعویض سطح مفصل: فقط قسمت سطحی مفصل...
ادامه مطلب