برچسب: پتانسیل فعال

ای پی اس

استفاده از جریان های میکرو(بسیار ریز) برای پیشگیری از حساسیت بیمار می باشد که در این روش پتانسیل فعال سلول ها تقویت می شود و باعث ترمیم تدریجی عضو آسیب دیده می شود. موارد استفاده: درد کمر و گردن درد مفاصل آسیب عضو درد شدید و حساسیت زیاد بافت به تحریک  

ادامه مطلب