تآثیر شگفت انگیز طب سوزنی در درمان پارگی دیسک کمر آقای جابری

 

این فیلم متعلق به جناب آقای جادر جابری می باشد. ایشان چندین سال دچار بیماری پارگی دیسک کمر بودند، تا جایی که پزشکان تشخیص عمل جراحی داده بودند ولی با چند جلسه فیزیوتراپی، لیزر درمانی و طب سوزنی بهبود یافته و دیگر خوشبختانه نیاز به عمل جراحی ندارند.