طب سوزنی شیراز | درمان دیسک شیراز

فیبرومایالژیا - فیزیوتراپی و طب سوزنی سیناطب

جلوگیری از کپی کردن مطالب

فیبرومایالژیا

 

این فیلم متعلق به آقای دهقانی می باشد که به مدت 20 سال مبتلا به بیماری فیبرو مایالژیا بوده اند، به گونه ای که به علت درد و گرفتگی های شدید قادر به حرکت نبودند و خوشبختانه بعد از گرفتن یک دوره درمان 10 جلسه ای در کلینیک فیزیوتراپی سیناطب درد و گرفتگی ایشان به طور چشمگیری کاهش یافت.