دیسک کمر

دلایل ایجاد بیرون زدگی دیسک کمر:

  •  نشستن های طولانی به طور مثال در کارمندان رانندگی

  • بلند کردن اجسام سنگین

  • ایستادن های طولانی مدت مثلا در خانم های خانه دار یا معلم ها

علائم :

  • درد تیرکشنده به باسن یا در مواقع شدیدتر ساق پا

  • بیشتر شدن درد با خم شدن

  • افزایش درد با نشستن

  • درد بیشتر با دراز کشیدن به صورت طاقباز(دل بالا)

    درمان بیرون زدگی دیسک کمر کشش الکتریکال دیسک برای آزادسازی فضای بین دیسک می باشد.