نرمی غضروف

نرمی غضروف

نرمی غضروف  یا chondromalacia عامل بسیاری از دردهای ناحیه جلو زانو و یا پشت استخوان کشکک می باشد.بالا و پایین رفتن زیاد از پله، حرکان اسکات در درجات بیش از 40 ، نشستن طولانی روی دو زانو و یا بلند شدن زیاد از روی زمین، اختلاف طول دو...
ادامه مطلب