تنگی کانال نخاعی

دلایل ایجاد:

  • سابقه ی داشتن بیرون زدگی دیسک کمر

  • ایستادن ها بیش از حد در طولانی مدت

  • ساییدگی شدید مهره ها

  • کار کردن های زیاد و تکراری بدون استراحت مثلا  در افراد وسواسی

علائم:

  • درد با ایستادن و نشستن بیشتر می شود

  • درد با راه رفتن بهتر می شود (مگر در مواقع بسیار شدید که در راه رفتن هم بیمار درد دارد)

  • مور مور شدن یا بی حسی پاها و انگشتان